e-academy.sk logo
shoutbox


Náš internetový kurz angličtiny eliminuje nedostatky klasickej jazykovej výučby, ktoré najviac vadia študentom stredného veku. Je kombináciou individuálnej a skupinovej výučby. Vychádza z metodológie všeobecne uznávanej medzinárodnej učebnice Headway, ale vysvetľuje gramatiku z hľadiska slovenského spôsobu myslenia. Je časovo flexibilný, pretože sa učíte vtedy, keď máte čas. Všetky lekcie, dialógy a slovíčka sú nahovorené lektormi z materskej krajiny, takže si môžete kontrolovať vernosť svojej výslovnosti. Cvičenia, slúžiace na osvojenie prebranej látky, sú vytvorené v zmysle osvedčeného princípu J.A.Komenského "Škola hrou". Mimochodom, Akadémia vzdelávania, ktorá má bohaté skúsenosti s klasickou výučbou cudzích jazykov, a ktorá sa tiež podieľala na vzniku tohoto kurzu, bude zaisťovať potrebnú individuálnu poradenskú pomoc. Ale tou hlavnou výhodou je, že po zvládnutí látky prvých 40 lekcií, môžete práve na tejto Akadémii zložiť medzinárodnú jazykovú skúšku TELC B1 a získate diplom "Certificate in English Stage One", ktorý je platný v štátoch EU.

Kurz, ktorý vám predkladáme, je kurzom britskej angličtiny. Súčasná britská angličtina je dynamickým jazykom a na niektoré aspekty jej gramatiky môžu existovať rôzne názory. Autori sa preto pri spracovaní kurzu s vďačnosťou opierali o stanoviská a príklady obsiahnuté predovšetkým v nasledujúcich publikáciách:

  • Michael Swan: Practical English Usage, published by Oxford University Press.
  • Michael Swan and Catherine Walter: The Cambridge English Course 1, published by Cambridge University Press.
  • Raymond Murphy: Essential Grammar in Use, published by Cambridge University Press.
  • Raymond Murphy: English Grammar in Use, published by Cambridge University Press.
  • John and Liz Soars: New Headway English Course (Elementary, Pre-intermediate, Intermediate), published by Oxford University Press.

Celý kurz v doterajšom rozsahu 40 lekcií je vám k dispozícii úplne bezplatne.
Zmobilizujte vôľu a usilovnosť a uvidíte, že výsledky sa dostavia až prekvapivo rýchlo.
Želáme Vám veľa štastia a študijných úspechov.E-Academy.sk s.r.o 2001-2009 copyright